Karicatura

El violinista de la libertad

El violinista de la libertad

16 de agosto del 2017